Zgrupowanie Kadry Narodowej Judo Kata w Radomiu
2021-06-18 18:30

12 czerwca 2021 w obiekcie Klubu Sportowego START

odbyło się zgrupowanie Kadry Narodowej Judo Kata

pod okiem trenera Miechela Kozłowskiego.