KS START RADOM

Klub sportowy START jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu. Powołany w dniu 11.03.1957 roku.

Partnerzy instytucjonalni

Ministerstwo Sportu i Turystyki